Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok LIQUIFIX GLYCIN 120 je pomocný rastlinný prípravok na báze hľuzkových baktérií Bradyrhizobium japonicum sp. určený na inokuláciu sóje pred siatím. Prípravok prispieva k zlepšeniu vzchádzania a tým k zvýšeniu výnosu.

Použitie:
Sója

Spektrum účinnosti:
Zvýšenie kvalitatívnych parametrov plodín

Dávkovanie:
300 – 1 200 ml/100 – 400 kg osiva

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.