Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok LIBRAX je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym pôsobením proti listovým a klasovým chorobám: septorióze pšenice (Septoria tritici), hrdze pšeničnej (Puccinia recondita f.sp. tritici), múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres) a helmintospóriovej škvrnitosti (Drechslera tritici-repentis).

Prípravok kombinuje vlastnosti účinných látok fluxapyroxad (karboxamidy-SDHI) a metconazole (azoly – DMI).

Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Účinná látka metconazole je zo skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok (chráni listy pred ale aj po infekcii). Vysoká perzistencia účinnej látky zaisťuje dlhodobú účinnosť.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Septorióza pšenice, helmintospóriová škvrnitosť, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza ražná

Dávkovanie:
1,33 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.