Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Legato 500 SC je selektívny herbicíd na PRE a POST aplikáciu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimnom jačmeni, ozimnej pšenici, raži a tritikale. Prípravok poskytuje kontaktnú aj reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov, za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok.

Diflufenican blokuje biosyntézu karotenoidov. Účinná látka je prijímaná prostredníctvom hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a vegetatívnych rozmnožovacích orgánov, sčasti koreňmi. Citlivé buriny klíčia, bezprostredne po vzídení sa na nich prejavuje chloróza, ktorá sa rýchlo rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Pri PRE aplikácii vytvára Legato 500 SC na povrchu pôdy po aktivácii zrážkami tenký film, ktorý ničí klíčiace buriny. Pri POST aplikácii preniká do rastlín listami a hromadí sa v pletivách.

Použitie:
Jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale ozimné, pšenica ozimná

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny pri sólo aplikácii: fialka roľná, hviezdica prostredná, veroniky, stavikrv vtáčí

Stredne citlivé buriny pri sólo aplikácii: drchnička roľná, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý

Citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách: fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, mak vlčí, metlička obyčajná, mrlík biely, nevädza poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, psiarka roľná, úhorník liečivý, veroniky, výmrv repky olejnej, zemedym lekársky

Stredne citlivé buriny v odporúčaných TM kombináciách: pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, stavikrv vtáčí

Dávkovanie:
0,2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.