Obchod

Pôsobenie prípravku:
Kvapalné listové hnojivo LEBOSOL BÓR 150 s obsahom bóru. Je miešateľné s bežne dostupnými prípravkami na ochranu rastlín (tank-mix). Hnojivo je použiteľné v integrovanej produkcii. Zabezpečuje riešenie špecifických požiadaviek na výživu rastlín

Účinok vo vybraných kultúrach:
Repka
– zabraňuje trhlinám v stonke
– zlepšuje oplodnenie
– zvyšuje počet strukov, počet jadier v struku

Obilniny
– zvyšuje počet klasov, počet jadier v klase

Kukurica
– zlepšuje rast
– zlepšuje oplodnenie a vývoj kvetenstva
– zabraňuje sterilite, resp. deformácii šúľka

Cukrová repa
– zvyšuje obsah cukru
– zabraňuje tvorbe malých riep
– zabraňuje príznakom srdiečkovej a suchej hniloby cukrovej repy

Zloženie:
Obsah živín:
– bór (B) 150 g/l

Použitie:
Všetky druhy plodín

Dávkovanie:
0,5 – 5,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.