Obchod

Pôsobenie prípravku:
Kombinácia dvoch moridiel, LAMARDOR 400 FS + DIFEND 30 FS, určené na morenie pšenice ozimnej, pšenice jarnej, raže ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného a tritikale proti hubovým chorobám.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale

Spektrum účinnosti:
Mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, pleseň snežná, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.