Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KORVETTO je systémový herbicíd určený na jarné aplikácie. Obsahuje účinné látky halauxyfen-methyl a clopyralid patriace do skupiny pyridinkaboxylových kyselín, pôsobiacich ako syntetický auxín. Látky sú prijímané hlavne listami a stonkami. Rastliny citlivé na tieto účinné látky zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-7 dňoch ako deformácie, chlorózy, nekrózy a končí odumretím rastlín. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín počas 4-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Použitie:
Repka ozimná

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, nevädza roľná

Stredne citlivé buriny: ruman roľný, rumančeky, parumanček nevoňavý, mak vlčí, pichliač roľný, pakost nízky, starček obyčajný

Slabo citlivé buriny: úhorník liečivý, pakost mäkký, šalát kompasový

Odolné buriny: trávovité buriny

Dávkovanie:
1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.