Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KINTO PLUS je moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok.

Účinná látka fluxapyroxad patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Triticonazole patrí do skupiny DMI-fugicídov, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkuje ako inhibítor demethylácie – blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb.
Fludioxonil je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive.

Fludioxonil blokuje protein-kinázu, ktorá katalyzuje fosforyláciu pri syntéze glycerolu. To inhibuje klíčenie spór a rast predlžovacieho vlákna a mycélia pred jeho penetráciou do rastlinného pletiva.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná, pšenica jarná tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, raž jarná, tritikale

Spektrum účinnosti:
Pleseň snežná, fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, prašná sneť jačmenná

Dávkovanie:
0,12 – 0,15 l/100 kg osiva

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.