Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KARIS MAX je svetlo stabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov a larvy škodlivého hmyzu.

Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový účinok, preto je potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín (predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách (nad 23°C) účinnosť prípravku klesá.

Použitie:
Obilniny, hrach, repa cukrová, repka jarná, repka ozimná, horčica

Spektrum účinnosti:
Vošky, kohútik modrý, kohútik pestrý, byľomor sedlový, voška hrachová, zrniarka hrachová, voška maková, skočky, piliarka repková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový, voška kapustová

Dávkovanie:
0,06 – 0,08 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.