Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka prípravku KAISO SORBIE patrí do skupiny pyretroidov. Pôsobí proti cicavémua žravému hmyzu. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí proti larválnym štádiáma dospelcom.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzunazývaný „sodíkový kanál“ ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tietokanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majúnekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

Použitie:
Obilniny, repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, repka jarná

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Kohútik pestrý, kohútik modrý, voška maková, voška broskyňová, krytonos repkový, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový

Dávkovanie:
0,1 – 0,15 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.