Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok KACHIKOMA je insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu zemiakov, repky, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní.

Acetamiprid, účinná látka prípravku KACHIKOMA, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako
neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Použitie:
Zemiak, repka ozimná, repka jarná, jabloň, rajčiak, paprika

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Pásavka zemiaková, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový, voška skorocelová, voška jabloňová, molica skleníková, voška broskyňová

Dávkovanie:
0,06 – 0,25 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.