Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok INTUITY je fungicíd určený na ničenie bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) v repke.

Účinná látka prípravku INTUITY patrí do skupiny strobilurínových fungicídov s preventívnym účinkom. Mandestrobin je nesystémový fungicíd, ktorý je translokovaný v rastlinách translaminárnym pohybom. Patrí do skupiny QoI fungicídov – inhibítorov respirácie. Tieto narúšajú schopnosť patogénov produkovať energiu vo forme ATP tým, že blokujú prenos elektrónov v elektrónovom reťazci.

Použitie:
Repka jarná, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Biela hniloba

Dávkovanie:
0,8 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.