Obchod

Pôsobenie prípravku:
Hnojivo HYDROMEK je účinným prostriedkom určeným na úpravu tvrdosti a pH vody, používané pri aplikácii hydrochemikálií. Obsahuje dusík a draslík, ktoré sú viazané do komplexných zlúčenín, pričom sa zabráni ich nežiadúcim reakciám s aplikovanými látkami. voda je upravovaná na cca pH 6. Dochádza k podstatnému zníženiu rizika vyzrážania používaných pesticídov a hnojív.

Zloženie:
Obsah živín:
– dusík (N) amidický 7,5 %
– draslík (K2O) 15 %

Použitie:
Všetky plodiny

Dávkovanie:
0,2 – 0,3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.