Obchod

Popis:
Hoštický substrát kompost zvyšuje obsah humusu v pôde, podporuje pôdne mikroorganizmy a zlepšuje fyzikálno-chemické vlastnosti pôd. Výrazne obmedzuje vyplavovanie živín do spodných vôd. Upravuje nežiaduce kyslé pH pôdy (nie je vhodný pre kyslomilné rastliny). Používa sa pre obohatenie pôdy o organickú hmotu a doplnenie živín pri zakladaní zeleninárskych, záhradníckych a ovocinárskych pestovateľských plôch.

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.