Obchod

Pôsobenie prípravku:
Adjuvant HELIOSOL pre herbicídy, insekticídy, fungicídy, akaricídy a regulátory rastu vo forme emulzného koncentrátu (EC).

Pomocný prípravok HELIOSOL aplikujte s autorizovanými prípravkami na ochranu
rastlín v súlade s návodom na ich použitie. Maximálny počet ošetrení: v súlade so
schválenými podmienkami pre použitie konkrétneho prípravku.

Použitie:
Podľa použitého prípravku

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
0,2 – 0,5 % v tank-mixe

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.