Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok HECTOR 53,6 WG je zmesný herbicíd so systémovým účinkom s obsahom úč.l. nicosulfuron a rimsulfuron (sulfonylmočoviny, ALS inhibítory) určený na postemergentnú aplikáciu. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2- 3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Trávovité buriny: pýr plazivý, cirok halepský, ježatka kuria, moháre, ovos hluchý, mätonohy, lipnica ročná, výmrv obilnín, čiastočne ničí aj prosá

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: láskavce, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumany, rumančeky, parumanček nevôňavý, bažanka ročná, horčiak štiavolistý, hořčica roľná, mlieč rolný, mlieč zelinný, hviezdnica prostredná, peniažtek rolný, fialka roľná, žltnica, výmrv repky, durman obyčajný

Stredne citlivé dvojklíčnolistové buriny: čistce, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný

Odolné dvojklíčnolistové buriny: loboda konáristá a ostatné lobody, lucerna, mrlíky, prasličky, pupenec roľný, stavikrv vtáči, ľulok čierný, veronika brečtanolistá, voškovníky

Dávkovanie:
70 – 90 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.