Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok GROUNDED je adjuvant vo forme emulzného koncentrátu (EC) pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve. Je určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu a zvýšenie adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. Znižuje riziko poškodenia plodiny a zlepšuje biologickú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín, predovšetkým herbicídov s reziduálnym pôdnym účinkom.

Adjuvant GROUNDED sa používa s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v nasledujúcich plodinách so všetkými schválenými prípravkami na ochranu rastlín do ich plnej autorizovanej dávky.

Použitie:
Všetky plodiny, neprodukčné plochy, neobrábaná pôda, strnisko, trávniky, železnice, lesné porasty, okrasné rastliny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti

Dávkovanie:
0,2 – 0,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.