Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok GONDOR je adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu pre použitie v zmesi so všetkými pesticídmi, vrátane regulátorov rastu vo všetkých plodinách, na ornej pôde, lesnej pôde, nepoľnohospodárskej pôde vrátane železníc.

Zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu aplikovaných pesticídov. Znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi.

Použitie:
Všetky plodiny, orná pôda, lesná pôda, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastnosti aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
0,25 – 0,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.