Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok GALLUP SUPER 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listami a byľami) a je translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5-6 listov a výške 12-15cm).

Príznaky za chladu a sucha sa môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t. j. min.5 dní po aplikácii.

Použitie:
Obilniny, ľan, repka jarná, repka ozimná, horčica, hrach, bôb, strnisko, orná pôda, lúky a pasienky, ovocné dreviny, železnice, lesné kultúry, olejniny, strukoviny, repa cukrová, zelenina

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský

Stredne citlivé buriny: mäta roľná, pupenec roľný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový

Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roľná, kostihoj lekársky, kozonoha hostcová, rozchodník biely, prasličky

Dávkovanie:
1,5 – 6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.