Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok FUNDAND 450 SC obsahuje kombináciu 3 účinných látok, z ktorých 2 patria do skupiny azolov a jedna do skupiny strobilurínov.

Difenoconazole a tebuconazole sú systémové triazoly s dlhotrvajúcim preventívnym a kuratívnym účinkom na široké spektrum plodín proti rôznym hubovým chorobám. Pôsobia ako inhibítory C14-demetylácie v biosyntéze sterolov. Inhibícia produkcie sterolov vedie k znižovaniu priepustnosti bunkovej membrány, čo vedie k následnej akumulácii nežiaducich látok v bunke.

Azoxystrobin takisto pôsobí na široké spektrum chorôb postihujúcich rôzne plodiny. Je to systémový fungicíd s translaminárnym účinkom a je translokovaný v xyléme, kde inhibuje
klíčenie spór, tak chráni plodinu pred napadnutím rôznymi mikroorganizmami. Azoxystrobín
inhibuje transport elektrónov, čo vedie k inhibícii dýchania húb.

Použitie:
Jačmeň jarný

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa

Dávkovanie:
0,9 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.