Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok FIX-PRO je zmáčadlo určené pre zvýšenie adhézie, penetrácie a zlepšenie biologickej účinnosti herbicídov.

Prípravok FIX-PRO je formulovaný ako adjuvant pre použitie v zmesiach s herbicídmi. FIX-PRO zvyšuje adhéziu, penetráciu a tým zlepšuje biologickú účinnosť herbicídov.

Použitie:
Kukurica, pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž, ovos, tritikale

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti

Dávkovanie:
0,1 – 0,2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.