Obchod

Pôsobenie prípravku:
Hnojivo FIXA Zn je roztok hnojiva na báze zinku.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrek v čase silného slnečného žiarenia a / alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28° C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používajte nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikačné dávky a termíny aplikácií pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

Zloženie:
Obsah živín:
– zinok (Zn) 120 g/l (9 %)
– síra (SO3) 145 g/l (11 %)

Použitie:
Ozimné obilniny, jačmeň jarný, cukrová repa, zemiaky, kukurica, ovocné stromy (nie na marhule), zelenina

Dávkovanie:
1,0 – 3,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.