Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok FIX-H + N sa skladá z dvoch zložiek: FIX-H a FIX-N. Každá zložka prípravku obsahuje iný druh baktérií, ktoré kolonizujú rhizosféru a vytvárajú s koreňmi kukurice voľnú symbiózu. Baktérie zaisťujú rastlinám lepší príjem živín a zároveň viažu vzdušný dusík do pôdy.

Ďalšími prínosmi je ochrana pred hubovými chorobami a produkcia rastlinných hormónov (cytokinínov), ktoré podporujú rast plodiny. Každá zložka prípravku sa zúčastňuje podpory rastu a ochrany kukurice v rôznych smeroch. V súčinnosti sa obe zložky podieľajú na navýšení výnosu ako u zrnovej, tak silážnej kukurice. Preukázateľné rozdiely medzi ošetrenými a kontrolnými plochami sú merateľné pri porovnaní hmotnosti zrna, rovnako ako čerstvej aj suchej biomasy rastlín.

Prínosy prípravku možno zhrnúť do niekoľkých bodov:
– tvorba rastlinných hormónov v rizosfére
– viazanie vzdušného dusíka
– sprístupnenie živín z pôdy
– úprava pôdneho pH

Použitie:
Kukurica

Spektrum účinnosti:
Ochrana proti hubovým chorobám

Dávkovanie:
0,5 + 0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.