Obchod

Pôsobenie prípravku:
FITOBELLA N-P-Mg je listové hnojivo určené predovšetkým k listovej aplikácií pre pokrytie zvýšených nárokov na fosfor niektorých plodín a k odstráneniu deficitu fosforu v rastlinách najmä v období kedy je príjem tohto prvku z pôdy limitovaný. Hnojivo je vhodné pre jarnú regeneráciu ozimných plodín.

Hnojivo FITOBELLA N-P-Mg obsahuje horčík, nevyhnutý prvok pri tvorbe chlorofylu, aktívne pôsobí na enzýmy používané v metabolizme fosforu, bielkovín a cukrov, spolupodieľa sa na spevňovaní bunkovej steny a tým zvyšuje odolnosť voči chorobám a škodcom u plodín náročných na horčík ako obilniny, olejniny, chmeľ, zemiaky, vinič a zelenina.

Zloženie:
Obsah živín:
– dusík (N) 40 g/l
– fosfor (P2O5) 350 g/l
– horčík (MgO) 100 g/l

Použitie:
Obilniny, repka ozimná, kukurica, zemiaky, strukoviny, cukrová repa, ovocné dreviny, vinič, zelenina

Dávkovanie:
2,0 – 5,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.