Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok FENIFAN je selektívny postemergentný herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej. Obsahuje účinnú látku phenmedipham, ktorá patrí chemicky do skupiny fenylkarbamátov. Prípravok účinkuje kontaktne, účinná látka preniká cez listy vzídených burín a inhibuje asimiláciu. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť a postupne odumierajú. Dostatočná teplota a vzdušná vlhkosť podporujú účinnosť prípravku. Účinok prípravku sa prejaví za 4-8 dní podľa poveternostných podmienok.

Použitie:
Repa cukrová, repa kŕmna

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík hybridný, loboda konáristá, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny: hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok čierny, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky

Odolné buriny: bažanka ročná, rumančekovité, láskavce, pichliač roľný, stavikrv, horčiaky, výmrv repky, lipkavec

Dávkovanie:
2 – 2,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.