Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka, obsiahnutá v prípravku FENCE, flufenacet blokuje tvorbu enzýmu zodpovedného za tvorbu mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFA). Inhibuje delenie buniek a ich rast. Inhibícia nastáva dôsledkom úplného blokovania delenia buniek v koreňových a meristematických pletivách. Flufenacet preniká do pôdy a je prijímaný koreňovým systémom, hypokotylom alebo klíčiacimi rastlinami burín. V burinách je rozvádzaný do rastových vrcholov.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná

Dávkovanie:
0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.