Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok FANTIC F pôsobí proti hube Plasmopara viticola. Prípravok je vhodný na
ochranu proti peronospóre viniča v celej pestovateľskej oblasti pestovania viniča na Slovensku.

Benalaxyl-M je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny fenylamidov vhodná na ošetrenie
viniča proti chorobám spôsobeným rôznymi druhmi húb z čeľade Peronosporaceae. Hlavným
mechanizmom účinku tejto účinnej látky je inhibícia RNA-polymerázy, zodpovedná za blokovanie
rastu mycélia čo je typické pre fenylamidy. Benalaxyl-M pôsobí tiež preventívne na funkciu membrán
fytopatogénnych húb a reťazce spór, ktoré môžu byť voči fenylamidom citlivé alebo odolné.

Folpet je kontaktný fungicíd zo skupiny ftalimidov účinný proti veľkému spektru hubových patogénov tým, že zasahuje do procesu respirácie, priepustnosti bunkovej steny a delenia buniek húb.

Benalaxyl-M veľmi rýchlo prijímaný listami a stonkami je v rastlinách translokovaný smerom nahor
vrátane nových prírastkov, chráni ošetrené rastliny proti širokému spektru hubových patogénov.
Vyznačuje sa dlhou pôsobnosťou, čo umožňuje predĺžiť intervaly medzi ošetreniami. Benalaxyl-M
zastavuje rast mycélia v saprofytickej fáze a inhibuje vývoj mycélia obligátnych parazitov už v nízkej
koncentrácii. Vo vyššej koncentrácii inhibuje uvedené spóry a ich klíčenie. Uvoľňované a klíčiace
spóry sú inhibované v dôsledku rôzneho spôsobu účinku vzhľadom na charakter aktivít na mycéliu
v pletive hostiteľa.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Peronospóra viniča

Dávkovanie:
2,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.