Obchod

Pôsobenie prípravku:
Pomocný prípravok EVOQUE obsahuje zmes látok, ktoré napomáhajú ľahšej emulgovateľnosti olejovej zložky vo vode. Má nízku viskozitu a je ľahko miešateľný, pričom vytvára stabilnú a homogénnu emulziu so širokou škálou prípravkov na ochranu rastlín.

Pomocný prípravok EVOQUE môže byť použitý so všetkými prípravkami na ochranu rastlín – t.j. fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi, rastovými regulátormi a listovými hnojivami.

Zlepšuje vlastnosti aplikačných kvapalín, znižuje riziko úletu pri samotnej aplikácii a napomáha lepšiemu prieniku účinnej látky a rovnomernému pokrytiu ošetrovaných rastlín. Pri použití so systémovými fungicídmi zlepšuje ich prienik do ošetrených rastlín a optimalizuje ich pokrytie aplikačnou kvapalinou.

Hlavné výhody:
– Zníženie úletov a zlepšenie rovnomernosti postreku
Evoque prispieva k rovnomernosti postreku a znižuje nebezpečenstvo úletov postrekovej kvapaliny, a tým zlepšuje presnosť a cielenosť aplikácie.

– Zníženie odskakovania kvapiek a stečenie postreku z listov
Unikátna kombinácia organosilikonového a dvoch alkoxylovaných zmáčadiel znižuje povrchové napätie kvapiek postrekovej kvapaliny a tým aj ich stečenie
Unikátne zloženie tiež bráni zliatiu kvapôčok z povrchu listov

– Zvýšenie pokryvnosti postreku
Unikátna zmes zmáčadiel vytvára rovnomerný film na povrchu listov, vrátane pokrytia ťažko prístupných povrchov

– Zvýšenie príjemu postreku listami
Evoque zlepšuje príjem postreku cez voskovú vrstvu, tým zvyšuje biologickú dostupnosť fungicídov, zlepšuje dosiahnutú kvalitu postreku a prispieva k zvýšeniu výnosu.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zlepšuje adsorpciu účinnej látky, znižuje straty účinnosti vyplavením, zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
Maximálna koncentrácia 0,2 % dávka/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.