Obchod

Pôsobenie prípravku:
Hnojivo EUTROFIT je kvapalné organické dusíkaté hnojivo. Je to látka organického pôvodu vyrobená z krvi pochádzajúcej z bitúnkov a tepelne upravená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 a Nariadením Komisie 142/2011.

Zloženie:
Obsah živín:
– dusík (N) v organickej forme 3,7 %
– železo (Fe) 600 ppm
– chlór (Cl) 0,8 %
– pH 6 – 8

Použitie:
Poľné plodiny, zelenina, ovocie, ovocné stromy, vinič, chmeľ

Dávkovanie:
4,0 – 31,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.