Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ELUMIS je postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových a trávovitých burín v kukurici.

Účinná látka Mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom phygroxyphenyl
pyruvate dioxygenase, ktorá elementárne zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov. Prijímaná je listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje vybielením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín.

Účinná látka Nicosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín. Rýchlo je absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom a cez xylém a floém je translokovaná do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu ALS a následne zastavenie bunkového delenia. Niekoľko hodín po aplikácii dochádza k zastaveniu rastu burín pričom dochádza k ich červenaniu a žltnutiu, v priebehu jedného až dvoch týždňov dochádza k ich odumieraniu.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
ELUMIS je účinný proti širokému spektru trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Citlivé buriny (Post-emergentá aplikácia 1,0 l/ha): durman obyčajný, čistec roľný, čistec ročný, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, ľuľok čierny, láskavec ohnutý, hviezdica prostredná, reďkev ohnicová, láskavec zelenoklasý, hluchavka purpurová, voškovník obyčajný, slnečnica ročná – výmrv, veronika perzská

Citlivé buriny (Post-emergentá aplikácia 1,5 l/ha): durman obyčajný, čistec roľný, čistec ročný, bažanka ročná, mrlík biely, mrlík hybridný, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, proso siate, veronika perzská, láskavec ohnutý, parumanček nevoňavý, ježatka kuria, hviezdica prostredná, stavikrv vtáčí, reďkev ohnicová, láskavec zelenoklasý, hluchavka purpurová, moháre, ibištek trojdielny, voškovník obyčajný, slnečnica ročná – výmrv, pýr plazivý, cirok alepský

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, ježatka kuria, cirok alepský, moháre, proso siate

Odolné buriny: pupenec roľný, pichliač roľný, pýr plazivý, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny

Dávkovanie:
1,0 – 1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.