Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok EFFECT MICROTECH obsahuje tretrametrín, permetrín a PBO, tetrametrín poskytuje rýchly účinok (Knock down), permetrín umožňuje ďalšie zvyškové pôsobenie prostriedku a Piperonylbutoxid ešte dodatočne zvýši účinnosť prípravku. Effect Microtech je vo forme koncentrátu a je potrebné ho zriediť vodou, pretože je určený na ničenie škodcov na väčších plochách. Na hmyz pôsobí kontaktne.

Používa sa na ničenie (dezinsekciu) plazivých škodcov, ako sú šváby a mravce, na miestach, kde sa plaziví škodcovia objavujú pozdĺž trhlín na stenách, pozdĺž spodných okrajov stien vo vnútri budov. Okrem toho je možné výrobok použiť aj na vonkajšie steny budov. Účinnosť sa dosiahne do 48 hodín.

Použitie:
Výskyt škodcov

Spektrum účinnosti:
Lezúci hmyz

Dávkovanie:
25 – 125 ml/100 m2

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.