Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DROPFOR sa používa s autorizovanými herbicídnymi, fungicídnymi a insekticídnymi
prípravkami.

Má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:
zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín (aktivátor), napomáha prenikaniu/absorpcii
systémových prípravkov (penetrátor), napomáha zmáčaniu povrchu listov (zmáčadlo), pomáha
k šíreniu kvapiek na povrchu listov (rozprašovač), blokuje penenie (anti-pena) a pomáha
predchádzať zmývaniu (lepidlo) prípravku na ochranu rastlín dažďom.

Použitie:
Všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie priľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti

Dávkovanie:
40 – 300 ml/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.