Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DIFEND EXTRA je fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné latky: fludioxonil a difenoconazole, ktoré sa veľmi vhodne dopĺňajú v účinku na jednotlivé patogény. DIFEND EXTRA pôsobí kontaktne a má reziduálny účinok.

Účinná látka fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrrolov. Je čiastočne prijímaný semenami a obmedzene translokovaný do klíčiacich rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín.

Účinná látka difenoconazole pôsobí systémovo a patrí do skupiny triazolov. Je prijímaný semenami a následne translokovaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy ergosterolu, ktorý je potrebný na stavbu bunkových membrán. Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Je príjímaná klíčiacimi rastlinami a v nich je translokovaná akropetálne. Účinná látka preniká do zŕn s vodou v priebehu ich napučiavania, takže účinkuje proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahuje proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútri zrna.

Použitie:
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž ozimná, tritikale

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Fuzariózy, mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená, pleseň snežná

Dávkovanie:
2,0 l/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.