Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DICTATE je adjuvant na báze repkového oleja obsahujúci neiónové emulgačné činidlá a lepiace činidlá, ktoré ľahko emulgujú / rozptyľujú olej vo vode. Má nízku viskozitu a je ľahko miešateľný, pričom vytvára stabilnú a homogénnu emulziu so širokou škálou pesticídov.

Zlepšuje príjem a prienik pesticídov do listov citlivých druhov burín. Pri prípravkoch aplikovaných na pôdu zlepšuje priľnavosť herbicídov k povrchu pôdnych častíc, preto nedochádza k ich zmývaniu a vyplaveniu v pôdnom profile.

Hlavné výhody:
– Zvýšenie úspešnosti herbicídneho zásahu
– Zníženie rizika fytotoxicity na ošetrenej plodine
– Preukázané zvýšenie výnosu
– Možnosť aplikácie s herbicídmi v poľných plodinách aj zelenine
– Priaznivý ekotoxikologický profil

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zlepšuje adsorpciu účinnej látky, zvyšuje bezpečnosť herbicídu, znižuje straty účinnosti vyplavením, zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
0,2 – 0,4 l/ha

Adjuvant DICTATE sa používa s herbicídnymi prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie v ich plnej povolenej dávke. Používa sa v termíne aplikácie zvoleného herbicídneho prípravku, avšak maximálne do uvedeného vývojového štádia plodiny.

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.