Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DICOPUR M 750 má systémový účinok. Do rastliny preniká cez listy a pri prúdení rastlinných štiav sa dostane do pletív. Nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek, až nakoniec rastlina hynie.

Použitie:
Jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž, jačmeň jarný, ovos, pšenica jarná, tritikale, obilniny s podsevom ďateliny, lúky a pasienky, trávy, železnice

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, pupenec roľný, iskerníky, reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: láskavce, chryzantémovka siatinová, konopnica napuchnutá, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky

Odolné buriny: zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, pakosty, hluchavky, rumančeky, stavikrvy, fialka roľná

Dávkovanie:
0,7 – 2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.