Obchod

Pôsobenie prípravku:
Deltametrín, účinná látka insekticídneho prípravku DESHA 2,5 EC, je svetlo stabilný syntetický pyretroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed s repelentným účinkom proti širokému spektru škodcov.

Prípravok DESHA 2,5 EC nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Veľmi dobre účinkuje aj pri nízkych teplotách.

Použitie:
Obilniny, repka ozimná, repka jarná, horčica

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Byľomor sedlový, kohútik pestrý, kohútik modrý, vošky, vrtivky (Agromyza spp.), skočky, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, krytonos šešuľový, byľomor kelový

Dávkovanie:
0,3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.