Obchod

Pôsobenie prípravku:
Deltamethrin, účinná látka prípravku DELMETROS 100 SC, je svetlo stabilný syntetický
pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby
boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Nepôsobí na roztoče.

Použitie:
Repka ozimná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, zemiak

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Skočka repková, kvetárka kapustová, blyskáčik repkový, kohútik pestrý, pásavka zemiaková

Dávkovanie:
0,05 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.