Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DELARO je fungicídny prípravok obsahujúci účinnú látku prothioconazole zo skupiny
triazolinthionov a trifloxystrobin zo skupiny strobilurínov.

Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Má preventívny, kuratívny a tiež eradikatívny účinok. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne pozvoľnejšie transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Má dobrú odolnosť proti zmývaniu dažďovými zrážkami po aplikácii.

Trifloxystrobin pôsobí ako inhibítor respirácie, t.j. bráni prenosu elektrónov v mitochondriách buniek
hubových patogénov. Účinkuje v začiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast spór a penetrácia
do listov), ale rovnako účinne inhibuje aj rast mycélia. Vyznačuje sa tzv. mezostemickým účinkom,
spočívajúcom v ukladaní účinnej látky do voskovej vrstvičky a následnou redistribúciou aj do častí
rastlín, ktoré neboli postrekovou kvapalinou priamo zasiahnuté.

Prípravok má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov („green efekt“) a tým
aj pozitívny vplyv na ukladanie asimilátov v zrne.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Septorióza pšenice, septorióza plevová, steblolam, múčnatka trávová, hrdza pšeničná, hrdza plevová, fuzariózy, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná

Dávkovanie:
0,7 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.