Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DELAN PRO je vysokoúčinný, mnohostranne použiteľný fungicíd zabraňujúci klíčeniu spór húb.

Je kombináciou kontaktnej účinnej látky dithianon a systémovej účinnej látky potassium phosphonate
(fosfonát draselný). Vďaka tejto kombinácii je účinok spoľahlivejší a trvá dlhšie, a preto sa môžu
predĺžiť aj intervaly medzi aplikáciami.

Prípravok DELAN PRO je odporúčaný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín, pretože
predstavuje len malé riziko pre dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Použitie:
Vinič, jadroviny

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Chrastavitosť jadrovín, peronospóra viniča, čierna hniloba

Dávkovanie:
0,9 – 4,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.