Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok DANEVA s obsahom účinnej látky mesotrione je foliárny herbicíd určený na selektívnu
likvidáciu ježatky kurej a jednoročných dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Mesotrione je inhibítor enzýmu 4-HPPD a jeho účinok spočíva v narúšaní tvorby rastlinných pigmentov využívaných pri fotosyntéze. Najbadateľnejším príznakom jeho pôsobenia je blednutie listov a následné odumieranie citlivejších burín. Účinná látka je vstrebávaná prevažne listami a čiastočne aj koreňovým systémom.

Prípravok DANEVA sa vyznačuje rýchlou absorpciou cez listy s následným transferom do vrcholových rastových častí burín.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Dávka 1,5 l/ha
Citlivé buriny: ježatka kuria, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodný), hluchavka purpurová, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierka, ľuľok čierny, fialka roľná, rumanček kamilkový

Stredne citlivé buriny: lipnica ročná

Odolné buriny: veronika perzská

Delená aplikácia (0,75 l +0,75 l/ha)
Citlivé buriny: ježatka kuria, rumanček kamilkový, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), hluchavka purpurová, ľuľok čierny, fialka roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny: lipnica ročná, veronika perzská, pohánkovec ovíjavý

Dávkovanie:
0,75 – 1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.