Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CYFLAMID 50 EW má preventívny a kuratívny účinok v obilninách proti múčnatke trávovej a na jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej.

Účinná látka prípravku, cyflufenamid patrí do skupiny fenyl-acetamidov. Cyflufenamid inhibuje napadnutie tým, že bráni prenikaniu haustorií do buniek a následnej tvorbe hýf a vyvinutiu konídiofór. Vyznačuje sa dlhodobým účinkom a veľmi dobrým prenikaním do pletív rastlín.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž ozimná, tritikale, jabloň, hruška

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, múčnatka jabloňová

Dávkovanie:
0,33 – 0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.