Obchod

Pôsobenie prípravku:
Kvapalný koncentrát organicky viazaného draslíka CUKROVITAL K 400 je určený predovšetkým pre mimo koreňovú – foliárnu aplikáciu, v prípade ktorej sa najlepšie uplatnia prednosti netradičnej – organickej chemickej väzby v koncentráte obsiahnutého draslíka. Je možné ho však úspešne aplikovať i pri všetkých ostatných bežne používaných systémoch výživy rastlín.

Rovnako je vhodné CUKROVITAL K 400 použiť ako zdroj draslíka pri príprave živných roztokov určených pri hydroponickom pestovaní a tiež pri niektorých špeciálnych aplikáciách (napr. výživa submerzne pestovaných akvaristických rastlín. CUKROVITAL K 400 je zvlášť vhodný na aktiváciu činnosti enzýmov a stimuláciu fyziologických procesov priamo súvisiacich s translokáciou a tvorbou cukrov a polysacharidov. Organická forma viazania draslíka obsiahnutého v koncentráte je osobitne vhodná na stimuláciu procesov plnohodnotného fyziologického zrenia plodov.

Aplikáciou koncentrátu CUKROVITAL K 400 možno dosiahnuť tieto výhody:
rýchle premiestňovanie cukrov, škrobu a proteínov, zväčšenie plodov a zvýšenie ich kvality,
vyrovnané dozrievanie a vyfarbovanie plodov, zvýšenie cukornatosti a zlepšenie chuti, zvýšenie
odolnosti rastlín i plodov voči mrazu, predĺženie skladovateľnosti plodov, zníženie obsahu
nežiadúcich aniónov (chloridov, dusičnanov), ktoré sú príčinou mäknutia a poškodzovania
ovocia.

Odporúčané ošetrenie cukrovej repy zvyšuje produkciu cukru min. o 1 t/ha.
Ošetrenie viniča má za následok zvýšený obsahu cukrov v priemere o 1,5 °N.
CUKROVITAL K 400 je možné úspešne využiť na ošetrenie rajčín, jahôd, ríbezlí, melónov a iných, kde zvyšuje ich trhovú hodnotu.
V ovocinárstve odporúčame ošetrovať broskyne, marhule a slivky, kde CUKROVITAL
K 400 zabezpečí nielen zlepšenie chuti a vône ale aj urýchli termín zberu o 10 – 14 dní.
V lesníckych a ovocných škôlkach možno použitím CUKROVITAL K 400 podporiť lepšie vyzretie
drevnej hmoty a odolnosť voči vymŕzaniu.

Zloženie:
Obsah živín:
– draslík (K2O) v organicky viazanej forme 400 g (40 %)
– obsah draslíka (K2O) rozpustného vo vode min. 24,0 %

Použitie:
Záhradnícke plodiny, vinič, ovocné dreviny, cukrová repa , dreviny

Dávkovanie:
4,0 – 12,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.