Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CUADRO NT je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu (EC) určený na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla obilnín.

Účinná látka trinexapac-ethyl patrí do skupiny cyclohexandionov. Je prijímaný zelenými časťami
rastliny a následne hydrolyzovaný na aktívny derivát translokovaný do meristematických pletív.
Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy kyseliny giberelínovej čo vedie
k redukcii dĺžky internódií po aplikácii, čím sa zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, ovos, raž, tritikale

Spektrum účinnosti:
Skrátenie stebla, obmedzenie poliehania

Dávkovanie:
0,4 – 0,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.