Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CONTANS WG je postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl s fungicídnou účinnosťou na ozdravenie pôdy od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp.

Spóry huby Coniothyrium minitans po aplikácii a zapravení do pôdy infikujú a parazitujú na
prítomných skleróciách húb Sclerotinia spp. a pomerne rýchlo ich rozkladajú. K parazitácii dochádza
vo vrchnej prevzdušnenej vrstve pôdy cca do 10 cm pri teplotách od 1°C (optimálna teplota je 12-
25°C) a už pri teplote 5°C sú sklerócie patogéna plne infikované s Coniothyrium minitans. Pri
zamrznutí pôdy Coniothyrium minitans pozastavuje svoj rast, ale nedochádza k jej odumretiu. Po
zvýšení teploty začína huba opäť parazitovať sklerócie. Prípravok je možné aplikovať na jeseň
i v jarných mesiacoch pri spracovaní pôdy. Optimálne pH pôdy je medzi 4,5-8,0.

Použitie:
Fungicídna dezinfekcia pôdy: voľná pôda (citlivé plodiny napr. slnečnica, repka, šalát) pôda pod sklom, pôdny substrát

Spektrum účinnosti:
Sklerócie huby Sclerotinia spp.

Dávkovanie:
1,0 – 4,0 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.