Obchod

Pôsobenie prípravku:
Fungicídne moridlo CONIMA obsahuje účinné látky Ipconazole a Imazalil, ktoré patria do
skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov, SBI: trieda 1.

Prípravok CONIMA pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná

Spektrum účinnosti:
Mazľavá sneť pšeničná, fuzariózy, pleseň snežná

Dávkovanie:
1,0 l/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.