Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CLIOPHAR 600 SL pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez
listy a byle.

Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu
(dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní
hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku
CLIOPHAR 600 SL. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, repa cukrová, repa kŕmna, mangold, lúky a pasienky, repka ozimná, repka jarná, okrasné dreviny a kry, kvaka, okrúhlica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: chryzantémovka siatinová, pichliač roľný, starček obyčajný, rumaček diskovitý, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, mlieč zelinný

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný

Dávkovanie:
0,12 – 0,33 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.