Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CHIKARA 25 WG je systémový herbicíd, ktorého účinná látka – flazasulfuron – patrí do skupiny sulfonylmočovín. Túto účinnú látku dokážu rastliny prijímať cez koreňový systém ale aj cez listy. K odumieraniu burín dochádza postupne, viditeľné príznaky sa objavujú 3-4 týždne po aplikácii. Prípravok sa vyznačuje dlhým reziduálnym účinkom.

Vyhnite sa ošetreniu na pôdu pri použití spoločne s listovými herbicídmi (napr. glyphosate) CHIKARA 25 WG oddiali vznik klíčenia nových burín po ošetrení v závislosti na dávke.

Použitie:
Vinič, nepoľnohospodárska pôda, železnice

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Jednoročné a trváce buriny

Dávkovanie:
0,2 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.