Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CEVINO 500 SC obsahuje účinnú látku flufenacet patriacu do chemickej skupiny
oxyacetamidov a účinkuje ako inhibítor delenia buniek. Inhibícia mitózy a bunkového delenia
vedie k spomaleniu procesov rastu rastlín, ktoré vedú k úhynu rastliny. Flufenacet je prijímaný
hlavne koreňovým systémom, hypokotylom a klíčiacimi výhonkami a je translokovaný prevažne
xylémom. Po aplikácii sa rast spomalí v priebehu niekoľkých hodín a viditeľné symptómy sa
vyskytnú počas niekoľkých dní.

Použitie:
Pšenica ozimná

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: metlička obyčajná, psiarka roľná, stoklas bezosťový, mätonoh trváci

Dávkovanie:
0,24 – 0,35 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.