Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Casper 55 WG je selektívny herbicíd s obsahom dvoch účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku.

Účinná látka dicamba je syntetický rastový hormón, ktorý je burinami prijímaný listami a čiastočne aj koreňmi a následne je translokovaný v rastline. Účinkuje ako auxínový regulátor, t.j. pri vyššej koncentrácii spôsobuje deformácie.

Účinná látka prosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín a účinkuje ako ALS – inhibítor, t.j. inhibuje biosyntézu esenciálnych aminokyselín valín a izoleucín a následne zastavuje delenie buniek a rast rastlín. Selektivita účinnej látky je podmienená rýchlou metabolickou degradáciou v necieľových rastlinách.

Tieto dve účinné látky zabezpečujú prípravku vynikajúcu komplementaritu. Casper 55 WG sa vyznačuje rýchlym kontaktným účinkom.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: podslnečník Theophrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý, blitovitý), ambrózia palinolistá, loboda konáristá, pichliač roľný, pupenec roľný, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, výmrv slnečnice, lipkavec obyčajný, rumančekovité, stavikrvy, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, mlieče, hviezdica prostredná, púpava lekárska, peniažtek roľný, voškovník obyčajný.

Dávkovanie:
0,25 – 0,3 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.