Obchod

Pôsobenie prípravku:
Biologický prípravok CARPOVIRUSINE obsahuje ako účinnú látku vírus Cydia pomonella Granulosis virus M (CpGVM), konkrétne mexický kmeň tohto vírusu. Aby sa zaistila stabilita po ošetrení, formulácia obsahuje UV stabilizátor.

Biologický prípravok CARPOVIRUSINE má larvicídny účinok. Účinkuje ako požerový insekticíd, nemá žiadnu kontaktnú účinnosť. Po aplikácii je prípravok zožratý čerstvo vyliahnutou larvou. Vírus sa množí v tráviacom trakte a neskôr v bunkách larvy. Larva skoro prestáva žrať a uhynie.

Biologický prípravok CARPOVIRUSINE účinkuje len na obaľovača jablčného – nemá účinok na iný hmyz.

Použitie:
Jabloň

Spektrum účinnosti:
Obaľovač jablčný

Dávkovanie:
1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.