Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok CAMPUS je herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: prstovka, ježatka kuria, lipica ročná, moháre, cirok alepský, láskavec ohnutý, žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá, portulaka zeleninová, ľuľok čierny, drchnička roľná, zemedym lekársky, mak vlčí, hviezdica prostredná, veroniky

Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), starček obyčajný, horčica roľná, mlieče

Odolné buriny: mrlíky

Dávkovanie:
1,0 – 1,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.